logo-image

När det finns behov av en mekanisk verkstad

Kanske det är så att du har ett företag där det finns behov av att ta in en extern part som kan verka som er mekaniska verkstad. Det finns ett bra företag vid namn Axido, läs mer om deras mekaniska verkstad på axido.se

Det är stora skillnader mellan en vanlig verkstad och en så kallad mekanisk verkstad. På en mekanisk verkstad är det väldigt vanligt att det används maskiner av olika typer för att kunna göra alla olika arbeten med. Man sysslar ofta med skärande bearbetning bland annat. De maskiner som används är oftast olika typer av CNC maskiner. De som jobbar med dessa maskiner, de har gått speciella utbildningar och har fått certifikat för att kunna använda sig av dem.

Vad kan en mekanisk verkstad göra för ditt företag?

Det som en mekanisk verkstad sysslar med varierar en hel del men det är som sagt en hel del inom just skärande bearbetning av en mängd olika material. Sedan är det inte ovanligt att de även kan tillverka olika detaljer så som kolvstänger, kugghjul, styckesdelar och så vidare. Många gånger är det  små detaljer som behövs i andra maskiner eller inom andra industrier.

Kraven på  standard och miljö inom mekanisk tillverkning är hög samt att det även är ökade krav på certifiering och säkerhet. Det skiljer sig därmed mot de krav som inns på vanliga verkstäder som inte är lika höga.

Mekaniska verkstäder finns att hitta runt om hela Sverige. Det gör att det är lätt att hitta den verkstad som kan uppfylla det behov du har.

26 Sep 2022